دسته: دلائل عقلی بر وجود امام زمان

بحث و استدلال! (باورهای مهدوی)

زمانی که سخن به زیور ادب اراسته و با صنایع ادبی بسته گشت، در جای جای بینش و معرفت آدمی رخنه کرد و سامان فرهنگی و اعتقادی او را متحوّل نمود. چنان که در رفتار فردی و اجتماعی و طریقه سلوک و مبانی شناخت اقوام و ملل ÷یشین و حال،...

ادامه مطلب
Loading

مشاهده مقالات دسته خاص