انتخاب صفحه

دسته: دلائل نقلی بر وجود امام زمان

چرا نام امامان در قرآن نیامده است؟

سوال می کنند: در قرآن کلیت نماز بیان شده است، ولی اسمی از امامت حتی به صورت کلی برده نشده است، آیا می شود یک منبعی از قرآن برای حقانیت امامت بیاورید؟ پاسخ اجمالی آیات بسیاری از قرآن به مسئله امامت پرداخته است. علّامه حلّی (ره)...

ادامه مطلب
Loading

مشاهده مقالات دسته خاص