شناخت امام زمان (وظایف شیعه در عصر غیبت)

تحصيل شناخت صفات و آداب و ويژگيهاي آن جناب و نيز شناخت علائم حتمي ظهور او عليه السلام، و اين به دليل عقل و نقل لازم مي ‏باشد. امّا به دليل عقل: چون آن حضرت ‏عليه السلام امامي است که اطاعتش فرض و واجب مي ‏باشد، و هر کس که اطاعتش...

ادامه مطلب