از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
در کتاب ثاقب المناقب از جعفر بن احمد روايت کرده که گفت: ابوجعفر محمد بن عثمان مرا خواست و دو جامه علامت دار و يک کيسه که در آن درهم بود به من داد و گفت: بايد خودت در همين وقت روانه به سوى واسط شوى و آنها را با خود برده به اوّل کسي که تو را ملاقات کند آن وقت که از کشتى بالا روى به سوى شط به واسط تسليم نمائي. راوى گويد که: اين چون شنيدم مغموم گرديدم و با خود گفتم که اين امر را به مثل من رجوع مي کنند و مثل من همچون چيزى را مي برد لکن ل اعلاج قبول کرده روانه شدم. چون به واسط رسيدم و از کشتى بالا رفتم اوّل کسى که با من ملاقات نمود از او از حسن بن وطاه صيدلانى وکيل وقف واسط سؤال کردم گفت: من همانم چگونگى و چه کسى؟ گفتم: ابوجعفر عمرى تو را سلام رسانيده و اين دو جامه و کيسه را داده که به تو بدهم. چون اين شنيد گفت: الحمد لله زيرا که محمد بن عبد الله حايرى در اين وقت وفات کرده و من به جهت تحصيل کفن و مصارف او بيرون آمده‌ ام. پس ساروق را گشود ناگاه در آن ديديم جميع آنچه لازم بود از جرد کافور و در کيسه کرايه حمال و حفار بود. پس تشييع جنازه کرديم و برگشتم.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)