از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام قتل شيطان پلید به دست آن حضرت است. در بحار از کتاب «الانوار المضيئه» ضمن حديث مرفوعي از اسحاق بن عمار آورده که گفت: از آن حضرت پرسيدم: اين‏که خداوند به شيطان تا وقت معلوم مهلت داد و در کتاب خود فرموده: «فَإِنَّکَ مِنَ المُنْظَرِينَ إِلي يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ»؛ [۱] (البته تو از مهلت يافتگاني تا روز هنگام معيّن.) چه وقت است؟ فرمود: وقت معلوم روز قيام قائم آل محمد عليهم السلام است، هرگاه خداوند او را برانگيزد در مسجد کوفه باشد که ابليس با خواري و زبوني مي ‏آيد و مي ‏گويد: اي واي از اين روزگار! آن‏گاه از پيشاني‏ اش گرفته و گردنش زده مي ‏شود. آن هنگام روز وقت معلوم است که مهلت او به پايان مي‏ رسد. [۲]

مي‏گويم: بحراني اين روايت را در برهان [۳] از امام صادق ‏عليه السلام نقل کرده و روايات ديگري نيز به همين معني آمده و بين اين روايات و روايت ديگري که در بحار و برهان نقل شده است که رسول خدا صلي الله عليه وآله ابليس را مي‏کشد، منافاتي نيست. زيرا که فعل در روايات اوّل به صيغه مجهول است و فاعل تصريح نشده است. و منظور از روز در اين روايت زمان و دوران ظهور است، نه روز در اصطلاح متعارف که بر اهل اطلاع پوشيده نيست.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————–
[۱] سوره حجر، آيه ۳۷؛ سوره ص، آيه ۸۱ – ۸۰.
[۲] بحار الانوار: ۳۷۶:۵۲.
[۳] البرهان: ۳۴۳:۲.