از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام خلافت آن حضرت‏ بر مسلمانان است. روايتي در کتاب کفاية الاثر از طريق عامّه از پيغمبر اکرم ‏صلي الله عليه و آله نقل شده بر اين معني دلالت دارد که فرمود: خلفاي بعد از من دوازده نفرند، نُه تن آنان از نسل حسين هستند، نهمين ايشان قائم و مهدي آنان است، پس خوشا به حال دوستان و واي به حال دشمنانشان! [۱]

و در همان کتاب از آن حضرت آمده که فرمود: قيامت برپا نمي ‏شود تا اين‏که قائم برحقّ از ما بپاخيزد و آن هنگامي است که خداوند – عزّ و جلّ – اجازه فرمايد. پس هر کس از او پيروي کند نجات يابد و هر که تخلّف نمايد هلاک گردد. پس خدا را! خدا را! اي بندگان خدا! به سوي او بياييد هر چند روي يخ و برف باشد، زيرا که او خليفة اللَّه است. [۲]
و روايتي که در بحار الانوار از کشف الغمه از طريق عامه از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده بر آن دلالت مي‏ کند فرمود: مهدي خروج مي‏ کند در حالي که بر سرش ابري هست که در آن منادي ندا مي‏ کند: اين مهدي خليفة اللَّه است از او پيروي کنيد. [۳]
و نيز از طريق عامّه از حضرت رسول‏ صلي الله عليه و آله روايت است که فرمود: در کنار گنج شما سه تن کشته مي‏شوند که هر يک فرزند خليفه است، آن منصب به هيچ يک از آنان نمي‏رسد تا آن هنگام که پرچم‏هاي سياه از سمت مشرق پديد آيد و شما را به طوري بکشند که هيچ قومي را بدان وضع نکشته باشند. سپس خليفه خدا مهدي خواهد آمد. هرگاه خبر او را شنيديد برويد با او بيعت کنيد، به تحقيق که او خليفه هدايتگر الهي است. [۴]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————————
[۱] کفاية الاثر: ۲۹۲.
[۲] مدرک سابق: ۳۰۱.
[۳] بحار الانوار ۸۱:۵۱.
[۴] بحار الانوار ۸۳:۵۱.