سیمای حضرت مهدی (مهدی شناسی)

صورت حضرت: در روايات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است: سيمايى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است.[۱] پيشانى باز و نورانى، بينى كشيده و باريك دارد. [۲] چهره ای چون دينار گرد و گلگون است.[۳]...

ادامه مطلب