گفتاری پیرامون : راه ایجاد محبت امام زمان ( علیه السلام)

دوستی و دشمنی در بسیاری از موارد تحت اختیار ماست، و می ‌توانیم از راه های مختلف در خودمان ایجاد کنیم و اگر موجود است، اعدام کنیم. یکی از آن راه‌ ها مساله تلقین به نفس است. راه تلقین به نفس، یک راه عجیبی برای تغییر دادنِ روانِ...

ادامه مطلب