دسته: مهدی در سخن مستشرقان

مستشرقان مهدویت پذیر (واژگان مهدویت)

در مقابل اين گروه از مستشرقان، كه مهدويّت را اسطوره و افسانه پنداشته ‏اند، برخى ديگر از مستشرقان، با نگاه مثبت به آن نگریسته اند و نه تنها آن را اسطوره نمى ‏خوانند، بلكه از نقاط مثبت تفكّر اسلامى و خصوصا شيعى مى ‏دانند؛ كه به یک...

ادامه مطلب

مستشرقان مهدویت پذیر

در مقابل گروهی از مستشرقان كه مهدويّت را اسطوره و افسانه پنداشته ‏اند، برخى ديگر از مستشرقان، با نگاه مثبت به آن نگریسته اند و نه تنها آن را اسطوره نمى ‏خوانند، بلكه از نقاط مثبت تفكّر اسلامى و خصوصا شيعى مى ‏دانند؛ كه به دو...

ادامه مطلب

مهدویت ستیزان- جمعی از مستشرقان

گروهی از مستشرقان یهودی و مسیحی و گاه کمونیست و یا مادی با بیگانگی همه جانبه از اسلام هریک موضوع مصلح جهانی اسلام ــ یعنی مهدی منتظر و احادیث پیرامون شئون حیاتی و امامتی حضرتش را همانند دیگر حقایق اسلامی ــ را مورد تخطئه و تکذیب...

ادامه مطلب
Loading

مشاهده مقالات دسته خاص