غیر از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان آن بزرگوار وکلای گوناگونی در سراسر جهان اسلام در عصر غیبت صغری داشتند که از آنان نیز بیّنات زیادی صادر می شد تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام وکالت را دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از حسن بن عبد الحميد که گفت: در باب حاجز بن يزيد که از وکلای ناحيه بود مرا شکى عارض شد. پس از مال امام عليه السلام نزد من چيزى جمع شد با خود برداشته به عسکر (سامرا) رفتم ناگاه توقيعى به جانب من بيرون آمد که در امر ما شکى نيست و در کسانى هم که به امر ما قائم مي باشند شکى نيست. آنچه که با خود دارى به حاجز بن يزيد تسليم کن.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)