دسته: مهدی باوران

شیخ علی حلاوی (دیدار کنندگان امام زمان)

مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی از مرحوم آقا سید علی اکبر موسوی خوئی پدر بزرگوار مرجع عالیقدر شیعه آیه الله العظمی سیدابوالقاسم خویی نقل کرده اند: زمانی از نجف اشرف به حله سفر کردم. هنگام عبور از میان بازار، چشمم به قبه مسجد مانندی...

ادامه مطلب

دیدار کنندگان امام در غیبت صغری – كابلىّ (مسیحی)

محمّد بن شاذان از كابلىّ روايت كند – و من او را نزد ابو سعيد هندى ديده بودم – مى‏گفت: او از كابل در جستجو و طلب امام بيرون آمد و درستى اين دين را در انجيل يافته بود و مهتدى شد. محمّد بن شاذان در نيشابور برايم روايت...

ادامه مطلب

دیدار کنندگان امام در غیبت صغری – ابو سعيد هندى غانم (مردی مسیحی)

ابن أبى حليس گويد: ابو سعيد هندى غانم گويد: در يكى از شهرهاى هند به نام “كشمير” نزد پادشاه هند نشسته بودم و ما چهل تن بوديم كه اطراف تخت او نشسته و تورات و انجيل و زبور را خوانده و مرجع علم و دانش بوديم. روزى در باره...

ادامه مطلب

عيسى بن مهدى جوهرى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

کتاب مهدى موعود (ترجمه بحار الأنوار جلد ۵۱): ۸۱۲ – ۸۱۴ مجلسی گوید: در يكى از كتب علماى ما از حسين بن حمدان از ابو محمد عيسى بن مهدى جوهرى روايت نموده كه گفت: در سال ۲۶۰ به آهنگ حج بيت اللَّه از وطن بيرون آمدم. مقصد من...

ادامه مطلب

شيخ ابراهيم قطيفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نبيل و عالم جليل، شيخ يوسف بحرينى در “لؤ لؤ” در ضمن احوال عالم محقق خبير، شيخ ابراهيم قطيفى، معاصر محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ ق) رحمه الله نقل كرده است: حجّت عليه السلام در صورت مردى كه شيخ او را مى شناخت، بر او داخل...

ادامه مطلب

سيّد مهدى قزوينى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سيّد مهدى قزوينى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سید مهدی قزوینی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سيّد محمّد قطيفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: عالم جليل و فاضل نبيل، صالح عدل رضى كه كمتر ديده شده بود براى او نظير و بديل، حاجى ملا محسن اصفهانى رحمه الله مجاور مشهد ابى عبداللّه عليه السلام كه در امانت و ديانت و تثبّت و انسانيت معروف و از اوثق ائمّه جماعت...

ادامه مطلب

سيّد مرتضى نجفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: صالح ثقه عدل مرضى، سيّد مرتضى نجفى رحمه الله كه از صلحاى مجاورين بود و شيخ الفقها شيخ جعفر نجفى را درك كرده بود و به صلاح و سداد نزد علما معروف بود، گفت: با جماعتى در مسجد كوفه بوديم كه در میان ايشان يكى از علماى...

ادامه مطلب

شيخ باقر قزوینی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: شيخ باقر قزوینی نقل كرد: من در روايتى ديدم كه دلالت داشت بر اينكه: «اگر خواستى شب قدر را بشناسى، پس در هر شب ماه مبارك، صد مرتبه سوره مباركه حم دخان را، تا شب بيست و سوم بخوان.» پس به خواندن آن مشغول شدم و در شب...

ادامه مطلب

دلاک کوفی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: شيخ باقر قزوینی نقل كرد: شخص صادقى كه دلاك بود و او پدر پيرى داشت كه در خدمتگزارى او کوتاهی نمى كرد حتّى آن كه خود براى او آب، در مستراح حاضر مى كرد و منتظر او مى ايستاد كه بيرون آيد و به مكانش برساند و هميشه...

ادامه مطلب
Loading

مشاهده مقالات دسته خاص