از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام خراش صورت ابليس است. شاهد بر اين مطلب روايتي است که در اصول کافي به سند خود از اسحاق بن عمار آورده که گفت: حضرت ابوعبداللَّه صادق ‏عليه السلام فرمود: اي اسحاق! تا مي‏تواني به دوستانم نيکي کن که هيچ مؤمني به مؤمن ديگر احسان يا کمک نکند مگر اين‏که صورت ابليس را خراشيده و به دلش زخم زده است. [۱]
مي‏گويم: اين حديث دلالت دارد بر اين‏که کمک به مؤمن و احسان به او دو سبب براي خراش صورت ابليس و زخم زدن به دل او است. و دعای براي تعجيل فرج مولايمان صاحب الزمان‏ عليه السلام کمک و احسان است، و آن حضرت اصل ايمان و رئيس‏ اهل دين است، پس اين فايده بر اعانت و احسان به آن حضرت به نحو اکمل حاصل مي‏ گردد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
—————————————————
[۱] کافي ۲۰۷:۲.