از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام خرسندي خداوند متعال از دعا کننده است.
اين دعا از موجبات سرور و رضاي الهي است، زيرا که وقتي مؤمن در حقّ امام خود دعا کند امام خويش را مسرور نموده است، و خرسندي امام ‏عليه السلام مايه سرور خدا و رسول اوست، چنان‏که در اصول کافي به سند صحيحي از ابوحمزه ثمالي آمده که گفت: شنيدم حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: هرکس مؤمني را مسرور سازد، به راستي که مرا مسرور کرده، و هرکه مرا مسرور کند، در حقيقت خداي را مسرور نموده است. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————
[۱] کافي ۱۸۸:۱.