هرگاه دعا کننده براي تعجيل فرج و ظهور مولي صاحب الزمان – عجّل اللَّه فرجه الشريف – قصدش اين باشد که با ظهور آن حضرت، علوم برايش کشف و روشن گردد – که علوم حقّه و حقيقي جز به ظهورش آشکار نمي‏شود – ثواب‏هاي بسياري که براي طالب علم بيان شده است به او عطا خواهد شد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)