دعای بر فرج امام زمان علیه السلام موجب نیل به محبوب‏ ترين اعمال است. اين دعا بهترين اعمال به سوي خداي تعالي است، زيرا که موجب خوشحالي امام و پيشواي مؤمنين و افضل آنان مي‏باشد. و در اصول کافي روايت شده که حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام فرمود: خداوند به هيچ چيزي عبادت نشد که نزد او خوشايندتر باشد از خوشحالي رساندن به مؤمن. [۱]
و نيز در همان کتاب است که از حضرت ابي عبد اللَّه صادق ‏عليه السلام روايت شده از پدرش از علي بن الحسين ‏عليهما السلام که رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: همانا محبوب ‏ترين کارها نزد خداوند – عزّ و جلّ – خوشي رساندن به مؤمنين مي‏باشد. [۲]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————–
[۱] کافي ۱۸۸:۱.
[۲] کافي ۱۸۹:۱.