دعاي بر فرج امام زمان علیه السلام، چنگ زدن به ريسمان الهي است که در خداوند کتاب خود فرموده: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً»؛ [۱] و همگي به ريسمان خداوند دست يازيد.

در کتاب غاية المرام از تفسير ثعلبي به سند خود از امام صادق‏ عليه السلام روايت کرده که فرمود: ماييم ريسمان خداوند که خداي تعالي فرموده: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»؛ همگي به ريسمان خداوند دست يازيد و پراکنده نشويد. [۲] .

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————–
[۱] سوره آل عمران، آيه ۱۰۳.
[۲] غاية المرام: ۲۴۲.