از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام نیل به ثواب کسي است که در رکاب رسول خدا شهيد شده و ثواب شهادت زير پرچم حضرت قائم‏ را بدست می آورد.

دليل بر دو مکرمت روايتي است که در مجمع البيان از حارث بن المغيره آمده که گفت: در محضر ابوجعفر باقر عليه السلام بوديم. فرمود: آن‏که از شما اين امر را شناخته و منتظر آن باشد و خوبي را در آن ببيند، مانند کسي است که به خدا قسم در رکاب قائم آل محمد عليهم السلام با شمشير خود جهاد کرده باشد. سپس فرمود: بلکه به خدا سوگند مثل کسي است که در خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله با شمشيرش جهاد کرده باشد، و بار سوم فرمود: بلکه به خدا قسم همچون کسي است که در خيمه رسول خدا صلي الله عليه وآله شهيد شده باشد. [۱]
مي‏گويم: وجه استشهاد اين‏که: دعا کننده براي تعجيل فرج مولي صاحب الزمان ‏عليه السلام از جمله مصاديق اين عنوان است، چون از آثار انتظار، دعا کردن به زبان مي ‏باشد.
و نيز در تفسير البرهان از حسن بن ابي حمزه از پدرش ابوحمزه است که گفت: به حضرت ابي عبد اللَّه صادق‏ عليه السلام عرضه داشتم: فدايت شوم! سنّم بالا رفته و استخوانم سست گشته و مرگم نزديک شده است و مي‏ ترسم پيش از آن‏که اين امر [حکومت شما] را دريابم مرگم فرا رسد. فرمود: اي ابوحمزه! هرکه به ما ايمان آورد و حديث ما را تصديق کرد، و به انتظار دوران ما نشست مانند کسي است که زير پرچم قائم‏ عليه السلام کشته شود، بلکه به خدا سوگند! زير پرچم رسول خدا صلي الله عليه و آله [به شهادت رسد]. [۲]
مي‏گويم: پوشيده نيست که هرکس با نيّت پاک براي تعجيل ظهور مولايش دعا کند و نصرت حضرتش را بر دشمنان خواستار باشد، مصداق اين عنوان خواهد بود، و به اين فايده بزرگ نايل خواهد شد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————–
[۱] مجمع البيان ۲۳۸:۹.
[۲] البرهان ۲۹۳:۴.