از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام نايل آمدن به عالي‏ترين درجات شهدا در قيامت است، چنان‏که در منهج الرشاد از حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر عليهما السلام ضمن حديثي آمده: از برترين درجه‏ داران شهدا روز قيامت کسي است که خدا و رسول او را در غياب ياري نموده، و از خدا و رسول او دفاع کرده باشد.
مي‏گويم: وجه شاهد آوردن اين حديث آن است که دعا براي تعجيل فرج حضرت قائم‏ عليه السلام و ياري کردن او، ياري خدا و رسول او صلي الله عليه و آله مي‏ باشد.