از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى از راوندى از ام کلثوم بنت حسين بن روح ابى جعفر عمرى روايت کرده که گفت بار شده بود از قم به سوى پدرم مالى که آن را انفاذ خدمت حضرت صاحب الامر عليه السلام نمايد پس حامل آن مال گم نموده به خدمت پدرم آمد که برگردد. پدرم فرمود: برو به نزد فلان پنبه فروش که آن مال را در عدل پنبه او گذاشته فراموش کرده و آن عدل را که بر آن فلان و فلان مکتوب است بگشا که آن مال در آن باشد آن مرد متحير گرديد و برفت و چنان يافت که شنيد.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)