مادرم می گوید

یک نفر در راه است

 

از صدای پایش

دل من آگاه است

 

وقتی او می آید

قاصدک می خندد

 

راه های غم را

بر همه می بندد

 

ابرها می بارد

چشمه ها می جوشد

 

هر درختی در باغ

رخت نو می پوشد

 

مادرم می گوید

روی ماهش زیباست

 

گر چه از او دوریم

او همیشه با ماست

 

********

 

دست می زنند همه

با شادی و همهمه

که آمده به دنیا

تنها گل فاطمه (س)

او پسر عسکری

بر همه ی ما ولی

او آخرین امام و

او جانشین نبی(ص)

اکنون شده او پنهان

با دعای شیعیان

ظهور کند به جهان

رهبر مستضعفان

 

سیما شمال نصب

 

******

 

یازده امام معصوم

شهید شدن چه مظلوم

ولی به امر خدا

امام آخر ما

از چشم مردم بد

غایب شد و نیامد

هزار و چندین ساله

شیعه در انتظاره

بالاخره یه روزی

میشه وقت پیروزی

مهدی ظهور می کنه

دشمن و دور می کنه

جهان می شه پر ا زگل

نرگس و یاس و سنبل

ما بچه های شیعه

دعا کنیم همیشه

با هم بگیم خدایا

بیار امام ما را