مولودی کودکانه نیمه شعبان

 

تو یک گل معطری یا مهدی یا مهدی

از همه گل ها بهتری یا مهدی یا مهدی

 

تو گل خوب نرگسی یا مهدی یا مهدی

خوشبو تری از اطلسی یا مهدی یا مهدی

 

امام باغ و شبنمی یا مهدی یا مهدی

برای من تو همدمی یا مهدی یا مهدی

 

تویی تو یار و یاورم یا مهدی یا مهدی

دستی بکش روی سرم یا مهدی یا مهدی

 

یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی

 

**********

 

بهار

وقتی که تو بیایی

 

پروانه می شود شاد

 

خوشحال می شود باز

 

از دیدن تو شمشاد

 

وقتی که تو بیایی

 

پر می زنند با هم

 

یک عالمه کبوتر

 

بر دشت سبز و خرم

 

وقتی که تو بیایی

 

با خود می آوری گل

 

همراه تو می آیند

 

گنجشک و سار و بلبل

 

وقتی که تو بیایی

 

با خود شکوفه داری

 

در هر کجا که باشی

 

زیبایی و بهاری