سلام من به مهدی و        به قلب آسمانیش

سلام من به پاکی و         به لطف و مهربانیش

سلام من به لحظه­ای       که می رسد ظهور او

سلام من به لحظه­ای       که می­رسد عبور او

سلام من به بوسه­ای       که می­رسد به دست او

سلام من به حضرتی       که داده مهر و آبرو

سلام من به قد او           سلام من به قامتش

سلام من به دست او      به قدرت امامتش

 

***********

 

امام زمان دوست دارم

من نو گل باغ توام

چه روز خوبی من دارم

منتظر یه عیدی ام

با اینکه سن من کمه

بودنِ تو حس می کنم

از بچگیم تا به حالا

یه عمره که منتظرم

مهدی جونم دوست دارم

من کوچولو منتظرم

 

************

 

مژده مژده بچه ها    عید اومده غنچه ها

 

شده نیمه شعبان   اومد امام زمان

 

امام مهربونی   اون مرد آسمونی

 

همونیکه با ظهورش   دنیا میشه نورانی

 

بیاید بیاید بچه ها   وقت نماز و دعا

 

ظهور حضرتش را  همه بخوایم از خدا