از نظر شيعه، مسأله مهدويت و نوید ظهور مهدى موعود ارواحنا له الفداء، يكى از مسايل بسيار حياتى اسلام به شمار مى رود و به اندازه اى اهميت دارد كه اعتقاد به ظهور حضرت، در رديف وقوع قيامت، و تكذيب و تصديقش در رديف تكذيب و تصديق رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم مى باشد.

از نظر شيعه، مهدویت يك مسأله كهن و ريشه دار است و سابقه آن به نخستين روزهاى طلوع فجر اسلام و دوران رشد شخص نبى اكرم صلی الله علیه و آله و سلم بر مى گردد. به اعتقاد شيعه، علاوه بر آیات متعددى كه در قرآن كریم وارد شده و پيشوايان دينى آن ها را به وجود مقدس مهدى موعود تفسير كرده اند، صدها حديث معتبر و متواتر از حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشينان آن حضرت صادر شده كه در آن ها صفات، خصوصیات و جزئيات زندگى آن منتظر موعود و اين كه پس از تولد دو بار غيبت خواهد داشت و پس از غيبت طولانى ظهور خواهد كرد و با تشكيل حوادث واحد جهانى، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود، بيان شده است.
شيعيان بر اساس روايات عقيده دارند كه مهدى موعود ارواحنا له الفداء، سرى از اسرار حق و آخرين برگزیده الهى است كه پس از تولد از نظرها غايب شده است و پس از مدّت زمانى طولانى ظهور مى نمايد و او حجة الله، خليفة الله و بقية الله است. مهدى موعود ارواحنا له الفداء از نسل پاك پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از على و زهرا علیه السلام و نهمين نفر از فرزندان امام حسين و فرزند بلافصل امام حسن عسكرى علیه السلام است.
شيعيان دوازده امامى عقيده دارند كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء، همنام و هم كنيه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم اكنون زنده است و هنگامى كه خداوند اجازه ظهورش دهد قيام مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى نمايد.
شيعيان طبق وعده هاى انبياى سلف علیه السلام و نويدهاى كتب مذهبى، و وعده هاى صريح قرآن كريم عقيده دارند كه: آن گاه كه اخلاق و معنويت از ميان بشر رخت بربندد و ظلم و ستم فراگير شود و اسباب ظهور مهیا گردد، حضرت مهدى ارواحنا له الفداء به فرمان حق قيام مى كند. با آمدنش هيچ حكومت باطلى روى زمين باقى نمى ماند. مرزهاى جغرافيايى ميان كشورها برداشته مى شود، مظامر شرك و كفر و بى عدالتى از بين مى روند، عدالت اجتماعى تأمين مى گردد، هر حقى به صاحب حق مى رسد و در سراسر جهان، تنها يك نظام حكومت مى كند و آن نظام عادلانه اسلام و احكام نجات بخش آسمانى قرآن كريم است. [۱]

———————————————————–
[۱] ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفداء از دیدگاه اسلام مذاهب و ملل جهان؛ هاشمی شهیدی: ۶۸.