در حديثى از پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است. [۱] جاهليت در اصطلاح تاريخ به روزگار پیش از اسلام، كه جهل و بى خردى بر مردم عموماً،و عرب خصوصاً حاكم بوده و بت مى پرستيدند و اسير احساسات و خرافات بودند و خودخواهى و خون ريزى و تجاوز و ستيز، مايه مباهات آن ها بود، اطلاق شده است. و به قول مرحوم طريحى: حالتى كه عرب هاى قبل از اسلام داشتند و آن عبارت بود از: جهل به خدا و پيامبران و شرايع دين، و فخر و مباهات به آباء و انساب. [۲] اين كلمه چهار بار در قرآن كريم آمده است و در هر يك از اين چهار بار[۳] به نحوى از جاهليت نكوهش شده و اين شيوه مورد استنكار قرارگرفته است.
از امام باقر علیه السلام ذيل آيه (و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي) [۴] آمده كه فرمود: يعنى جاهليت ديگرى در آينده خواهد آمد [۵] احتمالاً منظور از مرگ جاهليت، اين است: آن كس كه امام زمانش را نشناسد و بميرد، بهره اى از دين و اسلام نبرده و در جاهليت محض به سر برده است.

—————————————————————————
[۱] معارف و معاريف ۴: ۷۰.
[۲] سوره آل عمران ۱۵۴ سوره مائده ۵۰ سوره احزاب ۳۳ سوره فتح ۲۶.
[۳] سوره احزاب ۳۳.
[۴] بحا رالانوار ۲۲: ۱۸۹.
[۵] بحارالانوار ۵۲: ۳۸۳.