بر طبق فرمايش امام صادق علیه السلام براى صاحب الزمان، خانه اى است كه به آن “بيت الحمد” گفته مي شود. در آن خانه چراغى است كه از روز ولادت آن حضرت روشن است. اين چراغ خاموش نمي شود تا روزى كه با شمشير قيام كند. [۱]
شاید این واژه يك معناى كنايى نیز داشته باشد كه با ولادت آخرين حجت الهى، به چراغ هدايت بشر با فروغى هر چه بيشتر به پرتو افشانى پرداخته و زمين را از نور وجود خود آكنده ساخته است.

اين واژه در منابع اهل سنت نيز آمده است، امّا به معناى خانه اى است كه در بهشت ساخته مي شود. [۲]

———————————————————————
[۱] غيبة نعمانى: ۲۶، ح ۱.
[۲] مسند احمد بن حنبل ۵: ۴۱۵.