احادیث نقل شده از بزرگان آیین، همیشه در جهت روشن گری و هدایت بشر به سوی خیر و صلاح در تامین دنیا و آخرت آنان بوده، و با اشارات مستقیم نکات اساسی و کلیدی را به بشر تذکر داده اند و این همان روشی است که همه انبیا در طول دعوت خود بدان عمل نموده اند.

حدیثی از آن دسته احادیث فراوان که تضمین کننده سعادت بشر در طول قرون و اعصار بوده، سخنی است که ابن ابی زینب ( نعمانی ) در کتاب غیبت خود از زبان سلیم بن قیس هلالی و او هم از زبان یکی از بازمانده از فرزندان یاران ( حواریین ) عیسی مسیح نقل می کند.

با ذکر این حدیث شیرین و لذت بخش از میان مکتوبات بجا مانده از آثار کهن بشری نکاتی را به روشنی می یابیم که جانشینان پیامبر گرامی اسلام فقط دوازده نفر بوده و حضرت عیسی برای نجات امتّ خویش نام و نشان روشن آنان را تذکر داده و معرفی نموده است؛ تا مسیر انتخاب حق واضح و آشکار باشد.

سليم بن قيس هلالى گويد:

«هنگامى كه ما به همراه علىّ عليه السّلام از صفّين بازمى‏گشتيم آن حضرت در نزديكى دير يك نصرانى فرود آمد، در اين موقع پيرمردى خوش روى با ظاهرى آراسته كه كتابى همراه داشت، از دير بيرون آمد تا به خدمت أمير المؤمنين عليه السّلام رسيد و بر او سلام كرد، سپس گفت: من از تبار يكى از حواريّين عيسى بن مريم هستم كه برترين آن دوازده حواري عيسى و محبوبترين ايشان نزد او بود و وى او را بر ديگران مقدّم مى‏ داشت و او را جانشين خود ساخت، كتابهاى خود را به او داد و حكمت خويش را به او آموخت، افراد اين خانواده همواره بر دين عيسى بوده ‏اند، و پيوسته كيش او را به دست داشتند، نه كافر شدند و نه مرتدّ، و نه تغييرى در دين او بوجود آوردند، و آن كتابها به املاء عيسى بن مريم و به خط دست نويس پدر ما هم اكنون نزد من است؛ در آن كتاب از تمامى آنچه كه مردم پس از او انجام خواهند داد ياد شده است، و نيز نام يكايك پادشاهان كه پس از او از ميان مردم به سلطنت مى‏ نشينند (ذكر شده) و همچنين ذكر اينكه خداى تبارك و تعالى مردى از عرب را كه از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل خدا است از سرزمينى كه به آن تهامه مى‏ گويند و از قريه  ‏اى كه به آن مكّه گفته مى‏ شود بر مى‏ انگيزد، آن مرد «احمد» ناميده مى ‏شود، و داراى دوازده اسم است و نيز زمان بعثت او و زادگاهش و هجرتش، و كسانى كه با او مى‏ جنگند، و آن كه ياريش مى‏ كند، و كسى كه با او دشمنى مى‏ ورزد، و اين كه چه مقدار زندگى مى‏ كند، و امّتش پس از او با چه چيزها روبرو مى ‏شود، تا زمانى كه عيسى بن- مريم از آسمان فرو آيد، همه اينها در آن كتاب آمده است، همچنين در آن ذكر شده كه سيزده نفر از بهترين آفريدگان خدا از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل اللَّه كه محبوب ترين خلق خدا در نزد او هستند، و اينكه خدا دوست هر كسى است كه آنان را دوست بدارد و دشمن هر كس است كه آنان را دشمن بدارد، هر آن كس كه از ايشان اطاعت كند هدايت شده و هر كه آنان را نافرمانى كند گمراه گشته است، طاعت آنان، طاعت خدا و گردنكشى نسبت به آنان، گردنكشى با خدا است، و نام ها و نسبت ها و اوصاف شان در آن كتاب نوشته شده، و اين كه هر كدام از آنها يكى پس از ديگرى چقدر زندگى مى‏ كند و چند نفر از آنان دين خود را پوشيده مى‏ دارد و آن را از قومش پنهان مى‏ كند، و چه كسى از بين آنان ظهور خواهد كرد و مردم اوامر او را گردن مى‏ نهند تا عيسى بن مريم بر آخرين آنان از آسمان فرود مى‏ آيد و عيسى پشت سر او به نماز مى‏ ايستد و مى‏ گويد: همانا شما پيشوايانى هستيد كه هيچ كس را شايسته نيست بر شما پيشى جويد، پس او پيش مى‏ رود و با مردم نماز مى‏ گزارد و عيسى در صف پشت سر او مى ‏ايستد.

نخستين و برترين آنان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است كه پاداش او برابر پاداش جمله ايشان و همه كسانى است كه از ايشان پيروى مى‏ كنند و به وسيله ايشان هدايت يافته ‏اند، نام او عبارت است از: محمّد و عبد اللَّه و يس و فتّاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحى و قائد و نبىّ خدا و صفىّ خدا و حبيب خدا، و اين كه هر كجا خداوند ياد شود نام او نيز ياد مى ‏شود؛ او نزد پروردگار عالم يكى از گرامى‏ ترين آفريدگان خدا است و محبوب ترين آنان در پيشگاه خداوند؛ خداى تعالى هيچ فرشته مكرّم و هيچ پيامبر مرسلى از آدم و غير او نيكوتر و محبوب‏ تر از او نزد خود نيافريده است، در روز قيامت او را بر سرير خويش مى ‏نشاند، و شفاعت او را در مورد هر كس كه او در حقّش شفاعت كند مى‏ پذيرد، و قلم در لوح محفوظ به نام او محمّد رسول خدا جريان يافته و به نام پرچمدار روز رستاخيز بزرگ، كه برادر و وصىّ او و وزير او و جانشين اوست در ميان امّتش، و نزد خدا يكى از محبوب ترين آفريدگان خدا پس از وى اوست يعنى علىّ پسر عموى پدر و مادرى او، و ولىّ هر مؤمنى پس از او، و سپس يازده تن از فرزندان محمّد و فرزندان او (علىّ) اوّلين آنان به نام دو فرزند هارون، شبّر و شبّير خوانده مى‏ شود و نه تن ديگر از نسل آن فرزند كوچك تر يكى پس از ديگرى، آخرين شان كسى است كه عيسى بن مريم‏ پشت سر او به نماز مى‏ ايستد…

غيبت نعمانى‏؛ نعمانى، محمد بن ابراهيم‏ ؛ ۳۶۰ ه. ق‏ ؛ مترجم: غفارى، محمدجواد؛ نشر صدوق‏؛۱۳۷۶ ه. ش