از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام محنت آن حضرت است. ‏در کتاب غيبت نعماني به سند خود از حضرت ابوعبد اللَّه صادق ‏عليه السلام روايت شده که فرمود: هرگاه قائم – عجّل اللَّه فرجه الشريف – بپاخيزد از جاهلان مردم، بيشتر از آنچه رسول خدا صلي الله عليه وآله از جاهلان جاهليت صدمه کشيد، محنت مي‏بيند. فضيل گويد: عرض کردم: اين چگونه است؟ فرمود: رسول خدا صلي الله عليه وآله در حالي به سوي مردم آمد که سنگ و کلوخ‏ها و چوب‏هاي تراشيده را مي ‏پرستيدند، ولي هنگامي که قائم ما بپاخيزد، در حالي با مردم مواجه مي ‏شود که همه آنان کتاب خدا را عليه او تأويل مي ‏کنند و با آن بر او احتجاج مي ‏نمايند. [۱]
روايات ديگري هم در اين باره هست که در اين مختصر از آوردن آن‏ها خودداري مي‏گردد. اين از محنت زمان ظهور آن حضرت، و امّا محنت‏ هايي که در عصر غيبت دارد بر کسي پوشيده نيست.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————————-
[۱] الغيبة النعماني: ۲۹۶.