یکی از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام گوشه‏ گيري آن حضرت‏ از مردم است. در خبر صحيحي از حضرت ابي عبد اللَّه صادق‏ عليه السلام آمده که فرمود: به ناچار صاحب اين امر را غيبتي خواهد بود، در هنگام غيبت ناچار از عزلت و گوشه ‏گيري است، و چه خوش منزل است [مدينه] طيّبه، و با سي [نفر همراه] وحشتي نيست. [۱]
و در قضيه تشرّف علي بن مهزيار به حضور امام زمان علیه السلام که در کتاب کمال الدين و غير آن روايت شده، از آن حضرت آمده است که فرمود: پدرم – صلوات اللَّه عليه – از من پيمان گرفته که جز در سرزمين ‏هاي پنهان و دور منزل نگيرم، تا مخفي بمانم و جايگاهم از نيرنگ‏هاي اهل ضلالت و سرکشان امت‏هاي تازه به دوران رسيده مصون باشد …. [۲]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
———————————————————————————
[۱] بحار الانوار ۱۵۷:۵۲.
[۲] کمال الدين ۴۴۷:۲.