از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام ظهور کمالات ائمه و شؤون و اخلاق آنان به وجود و ظهور آن حضرت است. روايتي از رسول اکرم ‏صلي الله عليه و آله در وصف حضرت قائم ‏عليه السلام است که: آن حضرت آشکار کننده علوم ظاهر و باطن است که خداوند متعال به پيغمبر و امامان ‏عليهم السلام عطا فرموده و مظهر تمام کمالات و شؤون آنان است.

و مؤيّد اين معني خبري است که در بحار به نقل از اختصاص آمده اين‏که: امير مؤمنان‏ عليه السلام در مسجد نشسته بود و عدّه ‏اي از اصحاب در خدمتش بودند، به آن حضرت عرضه داشتند: يا امير المؤمنين! براي ما سخن بگو. به آنان فرمود: سخنم دشوار است و دشوار شمرده مي‏شود، جز دانايان کسي آن را درک نمي‏ کند.اصحاب اصرار کردند که لازم است براي ما سخن بگويي. پس آن حضرت ‏عليه السلام به آنان فرمود:
برخيزيد. و داخل خانه شد و فرمود: من آنم که برتري يافتم آن‏گاه مقهور ساختم، منم آن‏که زنده مي ‏کنم و مي ‏ميرانم، منم اوّل و آخر و ظاهر و باطن. اصحاب خشمگين شدند و گفتند: کفر ورزيد. و برخاستند. علي ‏عليه السلام به درب فرمود: اي در! بر آن‏ها بسته باش. در بسته ماند. پس آن حضرت ‏عليه السلام فرمود: نگفتم که سخنم دشوار است و سخت شمرده مي‏ شود و جز دانايان کسي آن را درک نمي ‏کند؟ بياييد تا برايتان تفسير کنم. اين‏که گفتم: من برتري يافتم و مقهور ساختم، من با اين شمشير بر شما برتري يافتم و مقهورتان نمودم تا اين‏که به خدا و رسولش ايمان آورديد، و اين‏که گفتم: من زنده مي ‏کنم و مي ‏ميرانم؛ سنّت را زنده مي ‏کنم و بدعت را مي‏ ميرانم، و امّا اين‏که گفتم: من اوّلم، من اوّلين کسي هستم که به خداوند ايمان آورد و مسلمان شد، و اين‏که گفتم: من آخرم، من آخرين کسي هستم که جامه بر پيغمبر افکند و او را دفن کرد، و اين‏که گفتم: ظاهر و باطن منم، علم ظاهر و باطن نزد من است. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
———————————————————————————
[۱] بحار الانوار ۱۸۹:۴۲؛ الاختصاص: ۱۶۳.