از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام پيروزي آن حضرت‏ بر عنادورزان است. در کافي از حضرت امام صادق‏ عليه السلام نقل شده است که فرمود: به درستي که از ما امام پيروز مخفي هست که هرگاه خداوند – عزّ و جلّ – بخواهد امرش را آشکار سازد، در دلش نکته‏اي وارد مي‏ شود پس ظاهر گردد و به امر خداي – تبارک و تعالي – قيام نمايد. [۱]

و در المحجّه از حضرت ابي عبد اللَّه صادق‏ عليه السلام درباره آيه: «لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ»؛ [۲] (چرا تا مهلتي نزديک اين امر را به تأخير نينداختي.) آمده که فرمود: تا زمان ظهور قائم که نصرت و پيروزي با اوست. [۳]

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
———————————————————————-
[۱] کافي ۳۴۳:۱.
[۲] سوره نساء، آيه ۷۷.
[۳] المحجّة: ۶۰.