از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام شرافت آن حضرت است. در بحار از نعماني به سند خود آورده که از حضرت امام صادق‏ عليه السلام سؤال شد: آيا قائم‏ عليه السلام متولد شده است؟ فرمود: خير، البته اگر زمان او را درک مي‏کردم در طول زندگي همراهي‏اش مي‏نمودم. [۱]

مي‏گويم: اي خواننده خردمند در اين فرمايش دقّت و تأمّل کن و با اين تأديب تربيت شو تا مبادا – خداي ناکرده – به جاي خدمت و همراهي در طول زندگي، آن حضرت‏ عليه السلام را با کردارهاي ناپسند و گفتارهاي شمشير مانند اذيت کني و آزار دهي.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترچم مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————–
[۱] بحار الانوار ۱۴۸:۵۱.