از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام حمايت آن بزرگوار از حريم اسلام است. در بحار از شيخ نعماني به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام روايت است که فرمود: گويا مي‏بينم دين شما پيوسته رو به ضعف و از بين رفتن خواهد نهاد و در خون خود دست و پا خواهد زد و کسي آن را بر شما باز نمي ‏گرداند مگر مردي از ما اهل البيت. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————————-
[۱] بحار الانوار ۳۵۲:۵۲؛ و غيبت نعماني: ۱۲۵.