از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام تجديد بناي اسلام پس از کهنه و فرسوده شدن آن است. در دعايي که به وسيله عَمْري ‏رحمه الله از آن حضرت روايت شده، آمده است: «وَ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحي مِنْ دِينِکَ…»؛ (پروردگارا) آنچه از دين تو محو شده، به وسيله او تجديد فرماي. و در دعاي ديگري که از حضرت ابوالحسن الرضا عليه السلام روايت شده، چنين مي‏خوانيم: و آنچه از کاخ دين تو ويران گشته و يا از احکام شرع تغيير و تبديل يافته، به وسيله او تجديد فرماي و از نو بنياد کن تا اين‏که به دست او شرع تازه و آيين جديد و شادابي به سوي مردم بازگرداني. [۱]

و در بحار به نقل از ارشاد القلوب ديلمي از حضرت صادق ‏عليه السلام روايت است که فرمود: هنگامي که قائم بپاخيزد مردم را بار ديگر به اسلام دعوت کند و آن‏ها را به امري که از بين رفته و عموم مردم از آن جدا گشته و به گمراهي افتاده‏اند، هدايت فرمايد. براي اين جهت حضرت قائم ‏عليه السلام را مهدي ناميده‏اند که به امري که از آن وامانده‏اند، هدايت مي‏کند، و بدين سبب او را قائم ناميده‏اند که به حقّ قيام مي‏کند. [۲]
و در غيبت نعماني از امام باقر عليه السلام روايت است که درباره شيوه حکومت حضرت قائم ‏عليه السلام فرمود: حضرت قائم – عجّل اللَّه فرجه الشريف – با امري جديد و کتابي نوين و قضاوتي تازه که بر عرب شديد است بپا خواهد خاست. [۳]
و از حضرت امام صادق‏ عليه السلام در پاسخ به سؤال کسي که از شيوه و شگرد حضرت مهدي – عجّل اللَّه فرجه الشريف – پرسيد، آمده است: همان برنامه‏اي که پيغمبر اکرم ‏صلي الله عليه و آله پيش گرفت حضرت قائم ‏عليه السلام انجام خواهد داد، بنيادهاي پيشين را منهدم و ويران مي‏سازد چنان‏که رسول گرامي‏ صلي الله عليه و آله نظام جاهليت را ريشه‏کن کرد و اسلام را از نوع آغاز مي‏نمايد. [۴]
در خبر ديگري نظير همين روايت از حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام آمده است. و از همان حضرت (امام باقر عليه السلام) روايت است که فرمود: به تحقيق که وقتي قائم ما بپاخيزد، مردم را به امر جديدي دعوت خواهد کرد، همان‏طور که پيغمبر اکرم‏ صلي الله عليه و آله دعوت فرمود و اسلام غريبانه آغاز شد و به حال غربت باز خواهد گشت، همان‏طور که آغاز شد. و خوشا به حال غريبان. [۵] و از حضرت امام صادق ‏عليه السلام روايت شده که فرمود: اسلام غريبانه شروع شد و باز هم مانند اوّل کارش خواهد گشت، پس خوشا به حال غريبان. ابوبصير عرضه داشت: اين را براي من توضيح دهيد که خداوند کارتان را سامان دهد؛ فرمود: دعوت کننده از ما دعوت نويني آغاز مي‏کند همان‏طور که رسول خدا صلي الله عليه و آله آغاز کرد. [۶] و از همان حضرت است که فرمود: گويا قائم ‏عليه السلام را بالاي منبر مي‏بينم که از آستين قبايش نوشته‏اي که به مهر زرّين ممهور باشد، بيرون آورد و مهر از آن برگيرد و آن را بر مردم بخواند، پس مانند گوسفند از دور او پراکنده شوند و کسي جز نقيبان باقي نماند، پس آن حضرت سخناني خواهد گفت. آن‏گاه آن‏ها پناهگاهي نيابند تا اين‏که به سوي او بازگردند و من مي‏دانم سخني را که او خواهد گفت.

—————————————————————-
پی نوشتها:
[۱] جمال الاسبوع: ۵۰۹.
[۲] بحار الانوار ۳۰:۵۱.
[۳] غيبت نعماني: ۱۲۲.
[۴] غيبت نعماني: ۱۲۱.