از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام تحمّل اذيت از دست ماست. در توقيعي از آن حضرت روايت شده آمده است: جاهلان شيعه و احمق‏هاي آنان و کساني که دينشان [مانند] بال پشّه‏اي هست ما را اذيت کرده‏اند. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————————
[۱] الاحتجاج ۲۸۹:۲.