از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام ابتلای ایشان به مصيبت‏ هاست. شيخ صدوق به سند خود از حضرت سيد الساجدين علي بن الحسين‏ عليهما السلام روايت کرده که فرمود: در حضرت قائم از هفت پيغمبر نشانه هست، (تا آن‏جا که فرمود:) و امّا از ايّوب، فرج و گشايش پس از ابتلا. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————-
[۱] کمال الدين ۳۳۲:۱.