از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام امنيت راه‏ ها و شهرها با ظهور آن حضرت‏ است. در بحار به نقل از ارشاد القلوب ديلمي از حضرت ابو عبد اللَّه صادق ‏عليه السلام روايت کرده است که فرمود: هرگاه حضرت قائم – عجّل اللَّه فرجه الشريف – قيام کند، به عدالت حکم مي‏ کند و در زمان او ستمگري برچيده مي‏شود، و به وسيله آن حضرت امنيت در راه‏ ها برقرار مي ‏گردد و زمين برکاتش را بر مي ‏آورد و هر حقّي به حق دار مي ‏رسد. [۱]

در حديث ديگري از آن حضرت درباره ظهور حضرت قائم – عجّل اللَّه فرجه الشريف – آمده: پيرزن ناتوان از مشرق به قصد سفر به مغرب بيرون رود، هيچ کس او را خشمگين ننمايد. [۲]
و در خبر ديگري در [تأويل] آيه شريفه: «سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»؛ [۳] در اين راه‏هاي نزديک به هم، شب‏ها و روزهايي با امنيت سير کنيد. آمده است: با قائم ما اهل بيت. [۴]

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
—————————————————————-
پی نوشتها:
[۱] بحار الانوار ۳۳۸:۵۲.
[۲] بحار الانوار ۳۴۵:۵۲.
[۳] سوره نساء، آيه ۱۸.
[۴] المحجّة: ۱۷۵.