از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام پاک شدن زمين از ستم به وسيله آن حضرت است. در کمال الدين از امام صادق ‏عليه السلام روايت است که فرمود: خداوند – تبارک و تعالي – چهارده نور را … پيش از خلقت خلق آفريد … عرض شد: ای فرزند رسول خدا! اين چهارده نور کيانند؟ فرمود: محمّد، علي، فاطمه، حسن، حسين، و امامان از فرزندان حسين و آخرين آن‏ها قائم است که پس از غيبت بپا مي‏خيزد، آن‏گاه دجّال را مي‏کشد و زمين را از هر گونه ستم و ظلمي پاک مي‏کند. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترچم مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————————
[۱] کمال الدين ۳۳۵:۲.