از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت و بابیّت را دارند از آن جمله است:
شيخ طوسى و ديگران روايت کرده اند که على بن بابويه عريضه به خدمت حضرت صاحب الامر عليه السلام نوشت و به حسين بن روح داد. در آن عريضه خواهش دعا از آن حضرت کرده بود که خداوند فرزندى به او عطا کند. توقيع رفيع بيرون آمد که دعا کرديم از براى تو و خدا تو را در اين زودى دو فرزند نيکوکار کرامت فرمايد پس در آن زودى از کنيزى به جهت او دو فرزند زاده شد يکى محمد که معروف به شيخ صدوق و صاحب تصانيف بسيار که از جمله آنها کتاب من لا يحضره الفقيه مي باشد و ديگرى حسين که بسيارى از فضلا و محدثين از نسل او به وجود آمدند – و شيخ صدوق مکرر فخر مي نمود که ولادت به دعوت صاحب الامر عليه السلام يعنى من به دعاى قائم متولد شده‌ ام و استادان او را تحسين مي کردند و مي گفتند سزاوار است کسى که به دعاى صاحب الامر عليه السلام متولد شده چنين باشد که اوست.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)