دسته: مهدی باوران

دیدار کنندگان امام در غیبت صغری – كابلىّ (مسیحی)

محمّد بن شاذان از كابلىّ روايت كند – و من او را نزد ابو سعيد هندى ديده بودم – مى‏گفت: او از كابل در جستجو و طلب امام بيرون آمد و درستى اين دين را در انجيل يافته بود و مهتدى شد. محمّد بن شاذان در نيشابور برايم روايت...

ادامه مطلب

دیدار کنندگان امام در غیبت صغری – ابو سعيد هندى غانم (مردی مسیحی)

ابن أبى حليس گويد: ابو سعيد هندى غانم گويد: در يكى از شهرهاى هند به نام “كشمير” نزد پادشاه هند نشسته بودم و ما چهل تن بوديم كه اطراف تخت او نشسته و تورات و انجيل و زبور را خوانده و مرجع علم و دانش بوديم. روزى در باره...

ادامه مطلب

عيسى بن مهدى جوهرى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

کتاب مهدى موعود (ترجمه بحار الأنوار جلد ۵۱): ۸۱۲ – ۸۱۴ مجلسی گوید: در يكى از كتب علماى ما از حسين بن حمدان از ابو محمد عيسى بن مهدى جوهرى روايت نموده كه گفت: در سال ۲۶۰ به آهنگ حج بيت اللَّه از وطن بيرون آمدم. مقصد من...

ادامه مطلب

شيخ ابراهيم قطيفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نبيل و عالم جليل، شيخ يوسف بحرينى در “لؤ لؤ” در ضمن احوال عالم محقق خبير، شيخ ابراهيم قطيفى، معاصر محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ ق) رحمه الله نقل كرده است: حجّت عليه السلام در صورت مردى كه شيخ او را مى شناخت، بر او داخل...

ادامه مطلب

سيّد مهدى قزوينى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سيّد مهدى قزوينى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سید مهدی قزوینی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: جماعتى از علما و صلحا و فاضل قاطنين نجف اشرف و حلّه خبر دادند كه از جمله ايشان سيّد سند و خبر معتمد، زبدة العلما و قدوة الالباء، ميرزا صالح خلف ارشد سيّد المحقّقين و نور مصباح المجاهدين، وحيد عصره، سيّد مهدى...

ادامه مطلب

سيّد محمّد قطيفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: عالم جليل و فاضل نبيل، صالح عدل رضى كه كمتر ديده شده بود براى او نظير و بديل، حاجى ملا محسن اصفهانى رحمه الله مجاور مشهد ابى عبداللّه عليه السلام كه در امانت و ديانت و تثبّت و انسانيت معروف و از اوثق ائمّه جماعت...

ادامه مطلب

سيّد مرتضى نجفى (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: صالح ثقه عدل مرضى، سيّد مرتضى نجفى رحمه الله كه از صلحاى مجاورين بود و شيخ الفقها شيخ جعفر نجفى را درك كرده بود و به صلاح و سداد نزد علما معروف بود، گفت: با جماعتى در مسجد كوفه بوديم كه در میان ايشان يكى از علماى...

ادامه مطلب

شيخ باقر قزوینی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: شيخ باقر قزوینی نقل كرد: من در روايتى ديدم كه دلالت داشت بر اينكه: «اگر خواستى شب قدر را بشناسى، پس در هر شب ماه مبارك، صد مرتبه سوره مباركه حم دخان را، تا شب بيست و سوم بخوان.» پس به خواندن آن مشغول شدم و در شب...

ادامه مطلب

دلاک کوفی (دیدار کنندگان امام زمان علیه السلام)

محدث نوری گوید: شيخ باقر قزوینی نقل كرد: شخص صادقى كه دلاك بود و او پدر پيرى داشت كه در خدمتگزارى او کوتاهی نمى كرد حتّى آن كه خود براى او آب، در مستراح حاضر مى كرد و منتظر او مى ايستاد كه بيرون آيد و به مكانش برساند و هميشه...

ادامه مطلب
Loading

مشاهده مقالات دسته خاص