استغاثه
وقتی باورمان شد که بی تو هیچیم و با تو همه چیز، تو را بلند تر از همیشه فریاد می کنیم و به سویت می شتابیم …
وقتی همه برنامه های ما اسیر مکر دشمنان رنگارنگ ابلیس مدار شد، به تو استغاثه می کنیم و آشکار تر از همیشه از تو کمک می خواهیم…
غفلت، غرور و نسیان آفت اندیشه های ماست، عامل دوری ما از تو…
روی به سوی تو می آوریم و قوی تر از همیشه می گوئیم:

آفرینش را مدار، خلقت را امیر، ای بی بدیل، دریاب ما را ای عزیز…
مپسند دشمنانمان خوشحال باشند از اختلاف ما،
تیر جفا بر دل دوستان نشیند، چشم ها اشکبار و فتنه ها بی شمار…
ای امّت را پناه! به پناه تو آمده ایم پناهمان باش، یاری مان کن…
باطل سحر فتنه گران، نام خطیر توست:
نجات بخش جهانیان، کوکب درخشان آسمان هدایت…
باید هر ثانیه تو را فریاد کنیم و نمی کنیم و غافلیم…
کوتاه کنم ای غوث ما! شعار ماست امروز:
_ کودک و نوجوان، مرد و زن، پیر و جوان، عالم و دانشجو، رهبر و پیرو _
المستغاث بک یا صاحب الزمان…

(رک : حسین پژوهش)