شوق یاوری
همیشه الگوها نقشی بزرگ ایفا می کنند برای آنان که رونده راهند و پوینده هدف، به ویژه آرمان های والا و اهداف نورانی و برنامه های مقدّس…
در مسیر یاوری دین خدا و امام هدی، آنکه صدر نشین قله یاوری است و الگوی همیشه نصرت دین نبوی و طریقه علوی است و چراغ تابناک شجاعت، اخلاص، ادب و جوانمردی است حضرت عباس بن علی است: ماه منیر بنی هاشم، میر سپاه سید الشهداء، پور رشید اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیهم صلوات الله الملک القادر…
آنچنان در آزمون یاوری امام درخشید که حجة الله، مدال “رحم الله عمی العباس”اش بخشید و در رأس انصاری جا گرفت که تا ابد همه زائران کوی دوست در مدحشان “بابی أنتم و أمّی تبتم ” خوانند و “یا لیتنا کنّا معکم” گویند …
چرا که اسطوره و ضرب المثل شد حماسه او در یاوری دینش و امام زمانش آنجا که فرمود:
و الله ان قطعتموا یمینی * انّی أحامی أبدا عن دینی
و عن امام صادق الیقینی* نجل النبی المصطفی الامینی…
که سر و دست و چشم و جان به فدای حجت حق و امام انس و جان…
الگوست برای مدافعان و یاوران امروزین دین خداو ناصران امام مبین و کهف حصین و معزّ المؤمنین و مذّل الکافرین و محیی شریعة رب العالمین که این
یاور در راه این یاوری حاضر به ایثار دست است و چشم و جان و بر زبانش “سیدی و مولای” تا به رسم سقایت به کام دور افتادگان از حریم امام جرعه ای از زلال معرفت بنوشاند و طریقه جانبازی بیاموزد و خود را فدای آرمان والای رسالت و امامت کند و به جاودانگی پیوند زند…
هماره برای یاوری امام، مشعل راه ماست آن “قمر نورانی” برای یاری آن “یوسف کنعانی”…

(رک : حسین پژوهش)