در تمام ساعت‏هاي روز جمعه به طور عموم و به خصوص پس از نماز صبح و هنگام ظهر و هنگام رفتن به مسجد و بعد از نماز عصر و در قنوت نماز ظهر آن روز و در قنوت نماز جمعه و در خطبه نماز جمعه و در آخرين ساعت روز جمعه، و دعا براي آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم ‏عليهم السلام که وارد شده است.
(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)