زيرا که اين دعا نوعي ياري نمودن آن حضرت‏ عليه السلام است. و مؤيّد آن اين است که يکي از دوستان صالح من ياد کرد اين‏که: مولايمان حضرت حجّت‏ عليه السلام را در خواب ديده بود، پس آن حضرت مضمون چنين مطلبي را فرموده بود که: من براي مؤمني که مصيبت جدّ شهيدم را يادآور شود، سپس براي تعجيل فرج و تأييد من دعا نمايد، دعا مي‏کنم.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)