و دليل بر دعای برای امام زمان علیه السلام در مطلق اوقات شريفه و شبها و روزهاي متبرک اين است آنچه در «مزار بحار» به سند خود، از فيض بن المختار از ششمين امام بر حق حضرت صادق – که درودهاي خداوند آمرزنده بر آن‏ها باد – ، آورده: در باره زيارت حضرت ابي عبد اللَّه الحسين ‏عليه السلام از امام صادق ‏عليه السلام چنين سؤال شد: آيا زيارت را وقتي هست که از وقت ديگر بهتر باشد؟ فرمود: او را – که درود خداوند بر او باد – در هر وقت و به هر هنگام زيارت کنيد که زيارت او بهترين موضوع است، هر کس آن را بسيار انجام دهد خير بسيار براي خود فراهم آورده، و هر که آن را کم‏تر انجام دهد خير کم‏تري برايش خواهد بود، و در اوقات شريفه زيارتتان را قرار دهيد که کارهاي نيک در آن‏ها چند برابر است، و آن اوقات هنگام فرود آمدن فرشتگان براي زيارت او است … .

محل شاهد، فرموده آن حضرت ‏عليه السلام است که: «کارهاي نيک در آن‏ها چند برابر است» چون بدون ترديد، دعا از بهترين عبادت‏هاست، به خصوص دعاي ياد شده است؛ يعني درخواست تعجيل فَرَج و ظهور براي امام مظلوم غايب ‏عليه السلام.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)