پی نماز تسبیح (که به نماز جعفر بن ابي طالب‏ عليهما السلام معروف است)، به ويژه اگر آن را روز جمعه به جاي آوري.

شاهد بر آن دعايي است که از مولايمان حضرت کاظم ‏عليه السلام رسيده که در کتاب جمال الاسبوع [۱] و غير آن روايت گرديده است. خداوند ما و ساير مؤمنين را به انجام آن ان شاء اللَّه تعالي توفيق دهد.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)
———————————————————————————————————–
[۱] جمال‏الاسبوع، ۲۹۲.