و هر روزي که در آن ظلمي از دشمنان بر امامان بر حق ‏عليهم السلام واقع شده زمان دعای برای فرج امام زمان علیه السلام است، زيرا که ايمان و محبّت شخص مؤمن نسبت به ايشان، و حزن و اندوهش بر مصيبت‏هاي آنان، او را برمي ‏انگيزاند که در پي خونخواهي و انتقام ‏جويي و دادخواهي امامان ‏عليهم السلام باشد، و اين امور در چنين زمان‏هايي فراهم نمي ‏گردد، مگر با درخواست زودتر شدن ظهور و تعجيل فرج مولايمان صاحب الزمان‏ عليه السلام، چنان‏که پوشيده نيست.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)