پرسید: او چه خواهد گفت؟
گفتم: پیش از سخنرانی او، ندایی آسمانی به گونه ای که همه ی آفریدگان در آسمان ها و زمین، آن را می شنوند، اعلام می کند:
«این مهدی آل محمّد است! با او پیمان ببندید و از فرمانش سرپیچی نکنید!» (شیخ علی یزدی؛ الزام الناصب فی اثبات الحجّة الغائب ۱:۱۳۷.)
دوازدهمین امام معصوم، به هنگام ظهور، پشت به دیوار کعبه ایستاده، یا این آیه آغاز می فرماید: «بقیّة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین»: «باقی گذارده خدا برای شما بهتر است، اگر مؤمن باشید».
سپس مر فرماید: «بقیّة الله من هستم!»

آن گاه صدای دلنشین و ملکوتی اش در گوش ها چنین طنین خواهد انداخت: «ای مردم! … هر که می خواهد به آدم و شیث (جانشین حضرت آدم) بنگرد، من (صاحب کمالات) آدم و شیث هستم؛ و هر که می خواهد نوح و فرزندش “سام” را ببیند، من (دارای کمالات) نوح و سام هستم. بدانید هر که می خواهد ابراهیم و (فرزندش) اسماعیل را مشاهده کند، من (دارای کمالات) ابراهیم و اسماعیل می باشم. آگاه باشید هر که می خواهد موسی و “یوشع” (جانشین موسی) را مشاهده کند، من (دارای کمالات) موسی و یوشع هستم؛ و هر که می خواهد به عیسی و (جانشین اش) “شمعون” بنگرد، من (دارای کمالات) عیسی و شمعون هستم.
بدانید هر که می خواهد به محمّد و امیر مؤمنان _درودهای خداوند بر آن دو _ نگته کند؛ پس منم (دارای کمالات) محمّد صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام و هر که می خواهد حسن و حسین علیهما السلام را ببیند، من (دارای) همان (مالات) حسن و حسینم و بدانید که هر که می خواهد امامان از نسل حسین را مشاهده کند؛ من صاحب کمالات همه ی امامان هستم. دعوت مرا بپذیرید و پاسخ دهید که به تحقیق شما را از آن چه آگاه شده اید و به آن چه خبر دار نشده اید، مطّلع خواهم ساخت …» (بحار الانوار ۵۳: ۹)
در این هنگام مردی برمی خیزد و خطاب به مردم می گوید: « ای مردم! این خواسته و آرزوی دیرینه ی شماست …» (کامل سلیمان؛ روزگار رهایی ۱: ۴۷۳ و ۴۷۴ ؛ ح ۵۶۴)
(به نقل از “زیر پای طلوع” اثر حورا طباطبایی قمی)