سرگذشت علاءالدوله سمنانی
درگذشت : ۲۲ رجب ۷۳۶ (۷۷ سالگی) برج احرار، صوفی‌آباد سمنان
ملیت: ایرانی
پیشه: امور دیوانی ایلخانان
لقب : شاه
مذهب: تصوف اسلامی
والدین: شرف‌الدین محمد، خواهر رکن‌الدین صاین
آرامگاه: آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی در روستای صوفی‌آباد قرار دارد.
آرامگاه علاء الدوله سمنانی2
آرامگاه علاء الدوله سمنانی
ابوالمکارم رکن الدین علاءالدوله احمد بن محمد بیابانکی از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری و از اهالی سمنان بود. وی در زمان آباقا و ارغون‌شاه ایلخانی دارای مشاغل دیوانی و سیاسی مهم بود. سلوک و صحبت با شیخ عبدالرحمن اسفراینی از روندهای مهم در زندگی روحانی علاءالدوله بود. شیخ علاءالدوله سمنانی در تصوّف معتقد به میانه‌روی بود و در زمینه اجرای دستورهای دین اسلام و سازگاری باورها با اصول دین سخت‌گیر بود. علاءالدوله مردی ثروتمند بود و چندین بار نیز سفر حج را انجام داد. گسستن کامل او از خدمات درباری در سال ۷۰۵ ق. و با اجازه ٔ الجایتوخان (۷۱۶-۷۰۳ ق.) صورت گرفت. پس از سال ۷۲۰ ، علاءالدوله در خانقاه سکاکیه معتکف شد. خواجوی کرمانی از ارادتمندان او بود و گردآوری دیوان اشعار علاءالدوله سمنانی را نیز به وی نسبت داده‌اند.

وی در سال ٔ ۶۸۷ ق. در مراجعت از حجاز در بغداد به صحبت شیخ نورالدین عبدالرحمان کسرقی رسید. و در سال ۶۸۹ ق. اجازت ارشاد یافت. وی در خانقاه “سکّاکیه” در مدّت شانزده سال، صد و چهل اربعین برآورد. و گویند در سایر اوقات صد و سی اربعین دیگر برآورده بود. وفات شیخ رکن الدین علاءالدوله در شب جمعه ٔ بیست و دوم رجب سنه ۷۳۶ ق. در برج احرار صوفی آباد اتّفاق افتاد و در حظیره ٔ قطب زمان عمادالدین عبدالوهاب مدفون گشت. مدت عمرش هفتادوهفت سال بود. از او آثاری باقی مانده به این شمار:

کتاب “آداب الخلوة”، “موارد الشوارد”، “نجم القرآن فی تأویل القرآن”، “شقائق الحدائق و حدائق الحقائق”، “رساله ٔ موضح مقاصد المخلصین و مفضح عقائد المدعین”، “رساله ٔ بیان الاحسان لاهل العرفان” و مظفر صدرقاضی رساله ای به نام «آثار و احوال علاءالدوله » چاپ کرده است که در آن ۲۸ کتاب برای او نقل میکند. و در ذریعه (ج ۹ ص ۷۳۳) یک کتاب بر آن افزوده شده است.

علاء الدوله سمنانی نسبت به حجت بن حسن نظری دور از واقعیّت ابراز می کند. به نقل عبدالرحمان جامی در کتاب «شواهد النبوّة» و قاضی حسین دیار بکری در تاریخ «خمیس» می گوید:

محمّد بن الحسن العسکری (علیه السلام) متولّد شد، و به مقام قطبیّت رسید و سپس وفات یافت!!