گر بیایی کویر خسته ی شب ** گلشن مهر و نور می گردد
گر بیایی به زیر پای طلوع ** چاه، راه عبور می گردد
گر بیایی ستارگان سحر ** در نگاه تو رنگ می بازند
گر بیایی کبوتران سپید ** لانه ها را دو باره می سازند

من در این غار، خسته و دلتنگ ** انتظار تو را ستاره کنم
در شب وحشت آفرین و سیاه ** لحظه های تو را شماره کنم
من ز شوق و شعف شوم لبریز ** تو چو لبخند ماه رویایی
با مژه می دوم به پابوست ** که تو از راه دور می آیی
آری ای صبح مهربان امید ** مشعل دلفروز زیبایی
روح شعر ستاره و دریا ** کعبه ی قلب های شیدایی
آه ای اشتیاق بی پایان ** تو بیا تا که عشق جان گیرد
زیر زنجیر آهنین شکیب ** دست لرزان ما توان گیرد
تو بیا تا ز پرتوی رویت ** شب تاریک ما سحر گردد
ورنه ای مهر مهربان مهدی ** بی تو هر لحظه تیره تر گردد