محمّد بن صالح همدانى گويد: به صاحب الزّمان عليه السّلام نوشتم: خاندانم مرا آزار مى‏كنند و سركوفت مى‏زنند به واسطه حديثى كه از پدران شما روايت شده است كه فرموده‏اند: متكفّل و خادمين ما بدترين خلق خدایند و امام عليه السّلام نوشتند:
واى بر شما، آيا كلام خداى تعالى را نمى‏خوانيد كه بين آنها و بين قريه‏هايى كه مباركشان ساختيم قريه‏هاى ظاهرى قرار داديم، به خدا سوگند ما آن قريه‏هاى مبارك و شما آن قريه‏هاى ظاهر هستيد.

( كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۳۶ ح ۲)